Det praktiske

Her kan du finde svar på de hyppigst forekommende spørgsmål.
Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os
(Se under menupunktet KONTAKT)
TILMELDING

Tilmelding skal foregå over internettet via hjemmesiden (www.kertemindegymnastik.dk).
Se desuden BETALING

Tilmelding er bindende for en hel sæson (se dog PRØVETID)

Betaling

Når du tilmelder dig online, vil du samtidig skulle betale kontingentet online med betalingskort.
Der kan betales med Dankort/Visa Dankort.
Har du ikke Dankort eller Visa Dankort eller er der andre tekniske årsager til, at du ikke har mulighed for at benytte online betalingen, kan du downloade en tilmeldingsblanket, som udfyldes, underskrives og sendes til kassereren (adressen står på tilmeldingsblanketten).
En tilmeldingsblanket finder du her.

Man er først gyldigt medlem, når betalingen er registreret.

Prøvetid

Du har 3 gratis prøvegange på et hold.
Det giver dig mulighed for at finde ud af, om det aktuelle hold nu også er det du vil, uden at være bundet af en regning for hele sæsonen.
Ønsker du at fortsætte på holdet, skal du blot benytte vores online-tilmelding.

Udmeldelse

Man er automatisk udmeldt ved sæsonophør.
Udmeldelse på andre tidspunkter, skal ske skriftligt til kassereren.
Der refunderes ikke kontingent ved udmeldelse inden sæsonophør.

Sæsonstart

Står i beskrivelsen af det enkelte hold.
De fleste hold starter dog i uge 36.

Forsikring

Vi gør opmærksom på, at foreningen ikke har nogen forsikring, der dækker de aktive eller de aktives ejendele. (Det er ikke påkrævet, at foreningen har en sådan forsikring)

Du bør derfor undersøge om familiens eller den aktives forsikring dækker, hvis uheldet er ude. Såfremt dette ikke er tilfældet, opfordrer vi til, at der tegnes en fritids-ulykkesforsikring og ansvarsforsikring.

Læs forsikringen grundigt, så du er sikker på, at den dækker den eller de aktiviteter der deltages i. Nogle forsikringsselskaber dækker ikke skader opstået ved, hvad de opfatter som “særlig farlig eller ekstrem sport”

Foreningen har en forsikring, der dækker skade på trænere i foreningen. Såfremt foreningen kan stilles til ansvar for en skade, dækker foreningens ansvarsforsikring.

Desuden

– henstiller vi til, at:

  • du møder med positiv indstilling til aktiviterne
  • du møder omklædt til tiden (der er omklædningsrum til rådighed)
  • du møder op i hensigtsmæssig påklædning og fodtøj
  • du møder med respekt, ro og lydhørhed overfor instruktørerne
Træningstider skal overholdes.
Respekter holdene før og efter din egen træning.
Lad være med at gå ind før tid og forlad lokalerne igen til tide.

Således får alle mest muligt for pengene, og der undgås kedelige afbrydelser og forstyrrelser.