Om bestyrelsen

SAMMENSÆTNING

Bestyrelsen består af en direktion (Formand, Næstformand og Kasserer), og minimum 2 menige medlemmer, hvoraf mindst 1 skal være fra karateklubben (se vedtægter).

Der er suppleanter efter behov. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder og orienteres om beslutninger, men har ikke stemmeret.

Direktionen står for den daglige ledelse og de øvrige bestyrelsesmedlemmer underrettes om mindre beslutninger pr. mail

Der indkaldes til møde ved sæsonstart, efter jul, ved sæsonafslutning og, hvis det ønskes af mindst et bestyrelsesmedlem.

OPGAVEFORDELING

De forskellige opgaver, der skal varetages i foreningen, er opsat i forskellige kategorier og fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne efter ønske.

Formand
tovholder og kontaktperson til instruktører, kommunen og pressen, søger lokaler. Administrerer nøgler
Næstformand
aktivitetsformand, referater, dagsordener laves i samarbejde med direktionen
Kasserer
økonomi og registrering af medlemmer, søge tilskud til kurser ved kommunen
It-chef
hjemmesideansvarlig, opsætte/redigere tryksager
Redskaber
ajourføre redskabs- og musikfortegnelser og sørge for, at ødelagte redskaber bliver repareret eller kasseret
Førstehjælp
sørge for at falck-kasserne på skolen og i hallen altid er fyldte
Generalforsamling
planlægning, indkaldelse
Opvisning
planlægning, programlægning
Aktiviteter
planlægning, programlægning
Samarbejde med andre foreninger og DGI
 
Idé-box
Opsamle, vurdere og videreformidle idéer fra medlemmerne