Generalforsamling

I år er det igen muligt at holde generalforsamling

Derfor indkalder Kerteminde Gymnastikforening til ordinær generalforsamling

onsdag d. 17/11-2021 kl. 19.30

Mødestedet er endnu ikke fastlagt.
Det vil blive annonceret hurtigst muligt her på siden, samt ved annonceringen af generalforsamlingen i Kerteminde ugeavis senest 1 uge før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.